Otázky a odpovědi: Přehledy OSVČ sociálního a zdravotního pojištění

Vydáno: 3 minuty čtení

OSVČ, student do 26 let, má živnostenský list od června 2018. Od listopadu 2019 vykonává podnikatelskou činnost a v prosinci 2019 dostala zaplaceno za listopad částku 10 000 Kč. a) Měla OSVČ povinnost podat Přehled pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu již v roce 2018, ačkoliv samotnou činnost nevykonávala, pouze měla vystaven živnostenský list? b) Nyní za rok 2019 má povinnost OSVČ podat Přehledy, kde uvede vedlejší činnost až od listopadu, tedy za dva měsíce, ačkoliv dostala pouze platbu za listopad? c) Nebo v Přehledu uvede, že vykonávala činnost po celý rok 2019? d) V případě, že by OSVČ měla živnost od srpna 2019 a činnost vykonávala pouze v srpnu a říjnu 2019, uvede pouze tyto dva měsíce nebo všech pět měsíců?

Otázky a odpovědi: Přehledy OSVČ sociálního a zdravotního pojištění
Ing.
Antonín
Daněk
Ing.
Marta
Ženíšková
Z pohledu zdravotního pojištění:
Jestliže student v roce 2018 samostatnou výdělečnou činnost nevykonával, tedy se u zdravotní pojišťovny jako OSVČ nepřihlásil, pak nemá ve zdravotním pojištění za tento rok jako podnikatel žádné povinnosti.
Pokud měl student až v roce 2019 příjmy ze samostatné činnosti podle § 7 odst. 1 a 2 zákona č. 586/1992 Sb., považuje se ve zdravotním pojištění za OSVČ. Měl se ke dni zahájení samostatné výdělečné činnosti v listopadu 2019 přihlásit u zdravotní pojišťovny jako OSVČ, za rok 2019 podá zdravotní pojišťovně v roce 2020 Přehled a zaplatí pojistné sazbou 13,5 % z 50 % příjmů po odpočtu výdajů. Pokud začal fakticky podnikat v listopadu, budou na Přehledu uvedeny dva kalendářní měsíce výkonu samostatné výdělečné činnosti v roce 2019. Protože se jedná o studenta, neplatí pro něho ve zdravotním pojištění minimální vyměřovací základ.
Máme situaci, že OSVČ by měla živnost od srpna 2019 a podnikatelskou činnost by vykonávala pouze v srpnu a v říjnu 2019. Ke dni zahájení podnikatelské činnosti by se přihlásila u zdravotní pojišťovny jako OSVČ a pokud by v průběhu roku 2019 tuto svoji činnost nepřerušila, pak by byla v roce 2019 vedena jako OSVČ celkem pět měsíců, což by takto vykázala i na Přehledu zdravotní pojišťovně. Pokud pojištěnec po určitou dobu podnikatelskou činnost nevykonává, pak je řešením odhlásit se na toto období u zdravotní pojišťovny jako OSVČ.
Z pohledu sociálního pojištění:
ad a) Pro sociální i zdravotní pojištění se stává osoba OSVČ až dnem zahájení výkonu samostatné výdělečné činnosti, nikoliv dnem, od něhož získala oprávnění k výkonu této činnosti. Student, který začal provozovat živnost v listopadu 2019, je OSVČ od listopadu 2019. Byl povinen do osmi dnů od zahájení činnosti oznámit tuto skutečnost zdravotní pojišťovně a do 8. 12. 2019 správě sociálního zabezpečení bez ohledu na to, zda měl či neměl z této činnosti obdržet v roce 2019 příjem. Přehled za rok 2018 nepodával.
ad b) Student postupuje podle v dotazu uvedeného názoru. Na Přehledu zakřížkuje, že vykonával vedlejší činnost jen v listopadu a v prosinci. Za OSVČ se považuje po celou dobu od zahájení činnosti, dokud nepodá oznámení o ukončení činnosti.
ad c) Jestliže činnost nebyla vykonávána, tak student nemůže tvrdit, že ji vykonával.
ad d) Pokud OSVČ oznámí zahájení činnosti v srpnu a poté oznámí skončení činnosti v říjnu, zakřížkuje na přehledu 8., 9. a 10. měsíc jako měsíce výkonu činnosti. Neoznámila-li OSVČ skončení činnosti, zakřížkuje všech 5 měsíců.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2020.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů