Odstoupení z funkce člena voleného orgánu kapitálové společnosti dle navrhované novely § 58 zákona o obchodních korporacích

Vydáno: 12 minut čtení

Senátní tisk č. 157 (Senátu uplyne lhůta k projednání tohoto tisku dne 18. 12. 2019) odpovídá rozsáhlejší novele zákona o obchodních korporacích 1) (v Poslanecké sněmovně projednáváno v rámci Sněmovního tisku č. 207), která zasahuje mimo jiné i do institutu odstoupení z funkce (dále „Novela ZOK “).

Odstoupení z funkce člena voleného orgánu kapitálové společnosti dle navrhované novely § 58 zákona o obchodních korporacích
JUDr.
Lukáš
Sadecký,
advokát, člen rozkladových komisí, rozhodce Rozhodčího soud při HK ČR a AK ČR
 
I. Úvod
Stávající nekoncepčně zařazená úprava odstoupení z funkce v § 59 odst. 5 ZOK má být legislativně přesunuta do samostatného § 58 Novely ZOK. Lze mít důvodně za to, že Novela ZOK se ohledně odstoupení z funkce určitým způsobem navrací k úpravě dle již zrušeného obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.).
I nadále platí, že odstoupení z funkce není zapotřebí opírat o přesné a nezaměnitelné důvody, pro něž se člen voleného orgánu kapitálové společnosti nakonec rozhodl odstoupit z funkce.
 
II. Obecně k odstoupení z funkce
Každý člen voleného orgánu kapitálové