Spotřebitelské úvěry a jejich vliv na zadlužování lidí - 1. část

Vydáno: 19 minut čtení

V tomto příspěvku, rozděleném na dvě části, se věnujeme vlivu spotřebitelských úvěrů a jejich dopadu na zadlužování lidí. Každý subjekt, člověk, domácnost i stát se mohou zadlužit, pokud je to zadlužení efektivní a produktivní, tedy jestliže subjekt jej bude schopen splácet, a navíc, pokud peníze investuje. Investuje tak, že v důsledku investice bude mít zajištěn dodatečný příjem později, anebo jiný užitek v tom, že investice povede ke zlepšení ekonomických či životních parametrů, k obohacení života jedince, domácnosti, firmy, státu. Pokud jsou však peníze z úvěru či půjčky vynaloženy neefektivně, tj. jsou spotřebovány, pak je obvykle zadlužení neproduktivní, vede často jen ke zvýšení dluhů a ve svém konečném důsledku k celkovému úpadku, bankrotu, exekuci. A v České republice jsou zadlužovány již i děti, proto je nanejvýš potřebná výuka finanční gramotnosti zejména v těch oblastech, které mohou tento proces zastavit. Následující příspěvek shrnuje možnosti, jak získat finanční prostředky, a v závěru se věnuje spotřebitelským úvěrům, které nejsou určeny na bydlení. Druhá, navazující část, se pak věnuje spotřebitelským úvěrům na bydlení.

Spotřebitelské úvěry a jejich vliv na zadlužování lidí – 1. část
Mgr.
Eva
Bohanesová,
Ph.D.,
Ing.
Jana
Bellová,
Ph.D.,
Ing.
Jaroslav
Zlámal,
Ph.D.
 
Úvod
V Česku je enormní počet lidí v exekuci, číslo se v tomto desetiletí pohybuje dle údajů uveřejňovaných čas od času i v běžném denním tisku v rozmezí od cca 850 000 až po cca 930 000 (v roce 2012), přitom někteří lidé mají na svou osobu vypsáno i 10 či více exekucí současně. Uvádí se, že těchto nešťastníků je více než 150 000, stejně tak, jako se lze v běžném tisku dočíst, že je to v Evropě největší počet lidí v exekuci na počet obyvatel. Aspoň v něčem jsme první, když ve spotřebě piva jsme na světě až druzí. Možná, že toto desetiletí může být v ekonomice České republiky označeno jako „čas dluhů“.
Znalci Švejka si jistě pamatují tu příhodu, kdy Švejk přichází poprvé k nadporučíkovi Lukášovi a během tohoto dne zazvoní na dveře a do bytu přichází věřitel, vymáhající návrat dluhu. Ze svého zápisníčku předčítá pak Švejkovi jména a částky dlužníků s poznámkami typu „padl na Piavě“ apod. Nedobytné pohledávky, problém, který má rovněž v ekonomice řady firem, společností, domácností i státu stále stoupající tendenci a počet dnů pohledávek po splatnosti pomalu, ale jistě roste. Je to rovněž problém, který dále prohlubuje zadluženost a druhotnou či dokonce primární platební neschopnost mnoha subjektů. U Švejka končí tato scénka vykopnutím věřitele ze dveří. Vypadá to humorně, ale morální efekt je žalostný, smutný, zvláště když si takovýto příklad berou za svůj četní dlužníci. Je jednoduché býti dlužníkem, je nevděčné být věřitelem. Slovo „věřitel“ je odvozeno od slovesa „věřiti“, věřiti v poctivost a schopnost jiného člověka, firmy, státu.
V historii již několikrát zbankrotovaly i státy, důsledky jsou pak značn