Investiční strategie pro finanční kapitál - 1. část

Vydáno: 23 minut čtení

Náš článek uvádí čtenáře do problematiky investování, strategie investování, druhů investic, zejména finančních investic a jejich dopadu na prosperitu nebo naopak na úpadek ekonomického subjektu. Jsou zde vysvětleny rozdíly mezi reálnými a finančními investicemi. Dále se věnujeme stručnému popisu funkce cenných papírů, jejich rozdělení podle podoby, převoditelnosti a formy. Cenné papíry představují hlavní druh finanční investice. Cenný papír jako nositel hodnoty s sebou nese investiční, spekulační a cirkulační funkci. V druhé části příspěvku se zamýšlíme nad kritérii investičního rozhodování a uvádíme výpočty budoucích výnosů. Tento článek si klade za cíl přispět k lepší orientaci ve sféře financí, finančního investování, schopnosti vypočítat si možné dopady investic, stanovit si základní finanční parametry jako je výnosnost, riziko a likvidita pro finanční a investiční rozhodování.

Investiční strategie pro finanční kapitál – 1. část
Ing.
Jana
Bellová,
Ph.D.,
Mgr.
Eva
Bohanesová,
Ph.D.,
Ing.
Jaroslav
Zlámal,
Ph.D.
 
Úvodem
Jedním z velkých problémů současné situace ve společnosti z finančního hlediska je nekontrolované zadlužování velké části občanů, domácností, firem a institucí, narůstající počet exekucí, finanční destrukce mnoha domácností, osobní i firemní bankroty. To má řadu příčin. Jednou z nich je malá finanční gramotnost, neznalost vypočítat nebo aspoň odhadnout důsledky určitých kroků, nevelká znalost práva i neznalost finančních nástrojů.
„Máme u nás více než 830 000 lidí v exekuci a skoro
5 mil. exekučních řízení.
Na mnoho dlužníků tak připadá i pět a víc exekucí najednou. Rozložení ale není rovnoměrné. Jsou regiony, kde je v dluhové pasti pět šest procent populace, a regiony, kde se to týká 35 a více % lidí. Život v exekuci se tam stává normou. A postihuje to lidi od skutečně chudých až po střední třídu. Dluhy, z nichž není možné vybřednout, berou lidem perspektivu i motivaci k práci. Obrovský podíl exekucí důsledkem zanedbané legislativy, nižšího vzdělání a parazitních obchodních modelů zneužívajících lidskou důvěru. Musíme se vypořádat s miliony exekucí, vzniklých na základě nemravných vztahů. Dokud si elita neuvědomí, že necháváme miliony lidí vystavené nespravedlivému systému, bude to kontaminovat politické prostředí. Pokud těmto lidem nepomůžeme, začne se naše společnost otřásat v základech,“ řekl pro časopis Novinky dne 4. 2. 2018 Daniel Hůle z neziskové organizace Člověk v tísni, který se specializuje na problematiku zadluženosti a sociálního vyloučení.
Znepokojivou situaci avizuje i Česká tisková kancelář téhož dne: „Polovina Čechů se má letos zadlužit, nejčastější půjčky jdou na bydlení a automobily. V letošním roce si
plánuje vzít půjčku 45 % Čechů
. Nejčastěji si chtějí půjčit na financování nákupu nemovitosti a automobilu a na ostatní investice do bydlení a nemovitostí. Vyplývá to z průzkumu společnosti Ipsos pro finanční společnost Essox. ‚Chuť spotřebitelů půjčovat si je daná i stávající situací na trhu finančních služeb, kdy je v České republice vysoká konkurence poskytovatelů úvěrů, která udržuje dosud nejlepší podmínky úvěrů pro spotřebitele,‘ uvedla generální ředitelka společnosti ESSOX Jana Hanušová. Z průzkumu dále vyplývá, že naopak malou ochotu půjčovat si uvádějí spotřebitelé u nákupu domácích spotřebičů nebo elektroniky, jako jsou mobilní telefony, počítače a tablety. Na běžné výdaje si v letošním roce plánuje formou kreditní karty či kontokorentního úvěru půjčit zhruba 11 % občanů. Dluhy českých domácností vůči bankám činily ke konci loňského roku podle údajů České národní banky 1,535 bil. Kč. Nejvíc si lidé půjčují na bydlení. Z celkového objemu dluhů domácností tvoří úvěry na bydlení zhruba tři čtvrtiny. Průměrná úroková sazba hypoték v prosinci stoupla na 2,19 % z listopadových 2,15 %. Podle odborníků činila na konci roku kolem 3 %. Růst úročení úvěrů naznačuje i čtvrteční krok České národní banky, která zvýšila úrokové s