Snížení záloh OSVČ ve zdravotním pojištění

Vydáno: 11 minut čtení

Pokud OSVČ zahajuje svoji podnikatelskou činnost v roce 2019, platí v souvislosti s placením záloh následující pravidla.

Snížení záloh OSVČ ve zdravotním pojištění
Ing.
Antonín
Daněk
 
Samostatná výdělečná činnost – jediný (resp. při souběhu se zaměstnáním hlavní) zdroj příjmů
Minimální výše zálohy u OSVČ, zahajujících v roce 2019 samostatnou výdělečnou činnost, činí 2 208 Kč. Pokud bude OSVČ v měsíci zahájení podnikání vykonávat tuto svoji podnikatelskou činnost pouze po část kalendářního měsíce, nebo i jen jeden den, považuje se z pohledu zdravotního pojištění za OSVČ po celý kalendářní měsíc s povinností zaplacení zálohy 2 208 Kč i za tento měsíc. Na druhou stranu, úhradou (alespoň) minimální zálohy má pojištěnec v daném měsíci řádně vyřešen svůj pojistný vztah. Zákon připouští, aby si OSVČ mohla v kalendářním roce zahájení své samostatné výdělečné činnosti platit i zálohu vyšší než minimální.
 
Samostatná výdělečná činnost – vedlejší zdroj příjmů
Taková situace vychází z předpokladu, že zaměstnání je v daném souběhu hlavním zdrojem příjmů pojištěnce, neboli v zaměstnání je v roce 2019 odváděno pojistné nejméně z (minimálního) vym