Daň silniční v roce 2018: Daňové přiznání a další informace

Vydáno: 13 minut čtení

Pro rok 2018 nenastaly v oblasti zákona č. 16/1993 Sb. , o dani silniční (dále „zákon o dani silniční “ nebo „ZDS “), žádné změny. Lhůta pro podání daňového přiznání, výše daňové povinnosti i osoba poplatníka zůstaly oproti roku 2017 beze změny. Beze změny zůstal i tiskopis pro podání daňového přiznání. V článku se zaměříme na bližší informace týkající se podávání daňového přiznání a základní informace důležité pro správné stanovení daně, i některé případy z praxe.

Daň silniční v roce 2018: Daňové přiznání a další informace
Mgr.
Václav
Pikal
 
1. Základní informace pro stanovení daně
 
1.1 Poplatník daně
Kdo je poplatníkem daně silniční, je vymezeno v § 4 ZDS, kde je uvedeno několik možných poplatníků. V tomto článku se zmíníme o třech nejčastějších variantách.
Poplatníkem daně je ten, kdo je jako provozovatel vozidla zapsán v technickém průkazu vozidla. Provozovatelem silničního vozidla je osoba, která je v registru silničních vozidel zapsána jako vlastník tohoto vozidla, není-li jako jeho provozovatel v registru silničních vozidel zapsána jiná osoba.
Poplatníkem daně je ten, kdo užívá vozidlo, v jehož technickém průkazu je zapsána jako provozovatel osoba, která zemřela, zanikla nebo byla zrušena, anebo vozidlo, jehož provozovatel je odhlášen z provozu vozidel. Pokud např. podnikatel – fyzická osoba – pan X, který je zapsán v technickém průkazu jako provozovatel, zemřel a s vozidlem podniká jeho dcera (nebylo doposud ukončeno dědické řízení a pan X je stále zapsán v technickém průkazu jako provozovatel), poplatníkem bude dcera pana X.
Poplatníkem daně je rovněž zaměstnavatel, pokud vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla, pokud daňová povinnost nevznikla již provozovateli vozidla.
 
1.2 Předmět daně
 
Předmětem daně silniční jsou silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla za dále uvedených podmínek.
Nákladní automobily s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny, registrované v České republice a přípojná vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny, registrovaná v České republice, jsou