Finanční a daňové aspekty investiční činnosti

Vydáno: 23 minut čtení

Základní finanční otázkou je, jak generovat peníze. Možností není mnoho, alespoň těch legálních. Ostatně jsou v paragrafovaném znění, s výjimkou důchodů, obsaženy v daňovém přiznání, resp. již primárně v zákoně o daních z příjmů (§ 6 až 10). Následně po získání peněz vyvstává druhá, složitější, otázka, co potom s nimi. Někdy to problém není, mnozí lidé žijí od výplaty k výplatě a řeší spíše tu otázku prvou. Avšak otázka, co s penězi, je otázkou zcela zásadní a řeší ji často všechny ekonomické subjekty – počínaje domácnostmi, přes firmy, správní či samosprávné celky, vesnice, města, kraje, státy, ekonomické integrace či nadnárodní instituce, prostě občas všichni. Na první pohled se ani tento problém nezdá být složitým.

Finanční a daňové aspekty investiční činnosti
Ing.
Jana
Bellová,
Ph.D.,
odborný asistent Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Mgr.
Eva
Bohanesová,
Ph.D.,
odborný asistent Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Ing.
Jaroslav
Zlámal,
Ph.D.,
přednosta Ústavu zdravotnického managementu Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci
Peníze můžeme:
Utratit
(spotřebovat, ekonomicky řečeno směnit)
Utratit peníze lze celkem lehce a žádný velký problém to není, ostatně více než jedno století převládá ve světě globální nabídka před poptávkou, problém je ale nerovnoměrné rozložení chudoby a bohatství. I když se nám to někdy nezdá, patří Česká republika (ČR) mezi 25 nejrozvinutějších států na světě (cca z 250) měřeno makroekonomickými agregáty. Jen ČR vyrábí cca 1 mil. sortimentních druhů zboží, k tomu je třeba přidat dovoz. Lze si jen vybrat a mnozí utrácejí tak (zvláště před Vánocemi a dovolenými), že jim ani vygenerované peníze nestačí a zadlužují se. Počet exekučních řízení se v ČR blíží rovněž 1 mil.
Spořit
To je větší problém. Stanovit míru úspor a míru spotřeby vyžaduje precizaci nutné spotřeby, rozdělit spotřebu na nezbytnou a možnou, vyčíslit jednotlivé položky, tedy sestavovat předběžnou kalkulaci a rozpočty, následné kontroly hospodaření, průběžnou regulaci, korekce včetně například storna některých provozních nákladů, sestavování operativních a výsledných kalkulací a rozpočtů, zkrátka finanční plánování, controlling. Zbytnou část peněz můžeme spořit. Někdy však i míra úspor patří mezi nezbytné položky, zavážeme-li se například k pravidelnému stavebnímu spoření.
Investovat
Jedná se o nejtěžší problém: co s volnými penězi, do čeho investovat, existuje spousta možností. V domácnostech většinou tento složitý problém ponecháváme ženám, ve firmách je to záležitost mnoha porad, stát to řeší dlouhými debatami ve vládě, sněmovně a senátu. Na tento problém, na jeho finanční a daňové dopady, se nyní podrobněji podíváme. Podíváme se na něj z hlediska ekonomiky podnikatele, firmy, a to bez ohledu na její velikost, právní formu či podnikatelské zaměření.
 
Investice
Věci, hodnoty i práva, jsou věci pomíjivé, všechno má svůj počátek a konec. A v čase mezidobí jsou tyto formy kapitálu spotřebovávány či opotřebovávány naráz či postupně ztrácejí své užitečné vlastnosti, funkčnost, schopnosti, kapacitu či efektivnost. Stavby, stroje a jiné věci hmotné chátrají. Stejně tak zastarávají nehmotné majetky, hodnoty i právo, které neodpovídají potřebám a požadavkům změněných norem, situací a poměrů. I člověk, nejcennější
kapitál
, po počátečním rozvoji, aktivním výkonu práce, se postupně vyčerpává a ztrácí svůj fyzický a duševní potenciál, své schopnosti, rychlost a někdy i úspěšnost. Mzdy, či obecněji příjmy, jsou tedy spíše refundací za tento úbytek sil. Lidský život je omezen, stejně jako životnost lidských výtvorů, nic netrvá věčně. Změny přicházejí někdy náhle, nečekaně, zlomově, ve skocích, i v