Korekce vyměřovacího základu zaměstnance po zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2018 v příkladech

Vydáno: 11 minut čtení

Pokud zaměstnavatel standardně zúčtuje zaměstnanci za rozhodné období kalendářního měsíce příjem převyšující od 1. 1. 2018 zákonné minimum 12 200 Kč, pak se snadno vypočítá částka pojistného ve výši 13,5 % z příjmů započitatelných do vyměřovacího základu. Nicméně ve zdravotním pojištění vznikají různé situace, ve kterých musí zaměstnavatel zohlednit další skutečnosti mající přímý vliv na stanovení vyměřovacího základu zaměstnance, jak bude rozebráno v příkladech. Z tohoto důvodu se nelze vždy bezvýhradně spolehnout na počítačový program zpracovávající mzdy. Na základě vlastních praktických zkušeností při výkonu kontrolní činnosti může autor potvrdit, že občas dochází k chybám při výpočtu a následném odvodu pojistného právě v důsledku nedostatečně propracovaného mzdového programu. Proto rozhodně doporučujeme zejména složitější situace pro jistotu raději prověřit předtím, než bude dán finální pokyn k výplatě mzdy a souvisejícím odvodům.

Korekce vyměřovacího základu zaměstnance po zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2018 v příkladech
Ing.
Antonín
Daněk
Podívejme se nyní blíže na postupy zaměstnavatele, kdy především dále popisované situace představují určité specifikum zdravotního pojištění.
 
Dopočet a doplatek pojistného do minimálního vyměřovacího základu zaměstnance
Příklad 1
Zaměstnanec úklidových firem, na kterého se vztahuje ustanovení o povinnosti odvodu pojistného z minimálního vyměřovacího základu, má sjednány dva pracovní poměry na dobu neurčitou se zkráceným pracovním úvazkem. U zaměstnavatele A dosahuje měsíčně příjmu ve výši 5 000 Kč a u zaměstnavatele B příjmu ve výši 4 000 Kč.
Součet výdělků u obou zaměstnavatelů činí 9 000 Kč, což je méně než minimální mzda 12 200 Kč. Zaměstnanec musí prostřednictvím jednoho zaměstnavatele, kterého si zvolí, doplatit pojistné z rozdílu minimální mzdy a součtu dosažených příjmů, a to ve výši 13,5 %.
Doplatek: 0,135 x (12 200 – 9 000) = 0,135 x 3 200 = 432 Kč.
Zaměstnanec se rozhodl pověřit odvodem doplatku zaměstnavatele, u kterého dosahuje vyššího měsíčního příjmu, v našem případě tedy zaměstnavatele A:
Ten odvede nejprve pojistné ve výši 13,5 % z 5 000 Kč, tedy: 0,135 x 5 000 = 675 Kč.
<