Příklad na vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2017

Vydáno: 11 minut čtení

Pro zdaňovací období roku 2017 vydalo Ministerstvo financí České republiky nový vzor základního tiskopisu Přiznání k dani z příjmů fyzických osob (tiskopis MFin 25 5405 – vzor č. 24) s novými Pokyny k jeho vyplnění (tiskopis MFin 25 5405/1 – vzor č. 25). Dále byly vydány i nové vzory tiskopisů příloh k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2017, a to:

Příklad na vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2017
Ing.
Jiří
Vychopeň
Příloha č. 1 (tiskopis MFin 25 5405/P1 – vzor č. 13)
Tato příloha slouží pro výpočet dílčího základu daně z příjmů ze samostatné činnosti podle § 7 ZDP.
Příloha č. 2 (tiskopis MFin 25 5405/P2 – vzor č. 13)
Tato příloha slouží pro výpočet dílčího základu daně z příjmů z nájmu podle § 9 ZDP a dílčího základu daně z ostatních příjmů podle § 10 ZDP.
Příloha č. 3 (tiskopis MFin 25 5405/P3 – vzor č. 13)
Tato příloha se použije při vyloučení dvojího zdanění příjmů ze zahraničí metodou zápočtu daně zaplacené v zahraničí.
Podle § 38f odst. 8 ZDP se metoda prostého zápočtu provádí za každý stát samostatně.