Daňové přiznání 2017 - jaké změny se týkají fyzických osob?

Vydáno: 9 minut čtení

Při zpracování daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2017 se poplatníci řídí zejména zákonem č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP “), ve kterém pro toto zdaňovací období došlo k řadě změn, přičemž poplatníků daně z příjmů fyzických osob se týkají zejména tyto změny:

Daňové přiznání 2017 – jaké změny se týkají fyzických osob?
Ing.
Jiří
Vychopeň
Při zpracování daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2017 se poplatníci řídí zejména zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), ve kterém pro toto zdaňovací období došlo k řadě změn, přičemž poplatníků daně z příjmů fyzických osob se týkají zejména tyto změny:
1.
S účinností od 1. 1. 2017 platí, že za podmínek stanovených v § 15 odst. 5 a 6 ZDP lze odečíst od základu daně za zdaňovací období částku příspěvku zaplaceného poplatníkem na jeho penzijní připojištění se státním příspěvkem, penzijní pojištění nebo doplňkové penzijní spoření nově
až do výše 24 000 Kč
a částku pojistného zaplaceného ve zdaňovacím období poplatníkem na jeho soukromé životní pojištění nově
až do výše 24 000 Kč.
2.
S účinností od 1. 7. 2017 je v