Počítání stravného při dvoudenní tuzemské pracovní cestě

Vydáno: 6 minut čtení

Novela zákona č. 262/2006 Sb. , zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce “), s účinností od 1. 1. 2012, přinesla zásadní změnu pro počítání stravného při dvoudenních tuzemských pracovních cestách zaměstnanců. A navzdory uplynulým rokům od zmíněného data, činí tato právní úprava v řadách podniků a organizací (u jejich pracovníků zabývajících se právě problematikou poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách zaměstnanců a dalších osob) stále problémy.

Počítání stravného při dvoudenní tuzemské pracovní cestě
Marie
Salačová
Aplikace ustanovení § 163 odst. 4 zákoníku práce v praxi
Těžiště problému spočívá v aplikaci § 163 odst. 4 zákoníku práce. V tomto ustanovení je stanoveno, že při pracovní cestě, která spadá do dvou kalendářních dnů, se upustí od odděleného posuzování doby trvání pracovní cesty v kalendářním dnu, je-li to pro zaměstnance výhodnější.
Aplikace zmíněného § 163 odst. 4 zákoníku práce se stále uka