Daň z nemovitých věcí v roce 2018

Vydáno: 12 minut čtení

Blíží se termín pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2018. Tento příspěvek má, kromě každoročního připomenutí povinností spojených s podáním daňového přiznání, informovat o novele č. 225/2017 Sb. zákona č. 338/1992 Sb. , o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 338/1992 Sb. “), účinné od 1. 1. 2018, a také na příkladu ukázat postup výpočtu daně v zatím málo obvyklém případě částečně dokončené zdanitelné stavby podle § 7 odst. 4 zákona č. 338/1992 Sb.

Daň z nemovitých věcí v roce 2018
Dr.
Jindřich
Klestil
Novela zákona č. 338/1992 Sb.
Zákonem č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen „zákon č. 225/2017 Sb.“), se s účinností od 1. 1. 2018 mění rovněž několik ustanovení zákona č. 338/1992 Sb. takto:
1. V § 4 odst. 1 písm. o) zákona č. 338/1992 Sb. se slovo
„speciálního“
zrušuje.
Podle § 4 odst. 1 písm. o) zákona č. 338/1992 Sb. jsou tedy od daně z pozemků osvobozeny: „
pozemky zastavěné stavbou podle stavebního zákona, která je dálnicí, silnicí, místní komunikací, veřejnou účelovou komunikací, stavbou drah a na dráze, leteckou, vodních cest a přístavů, pokud jsou v souladu s kolaudačním rozhodnutím nebo kolaudačn