Posuzování nezaopatřenosti a výdělečná činnost v zahraničí

Vydáno: 8 minut čtení

Následující příspěvek vymezuje situace, kdy je anebo není student považován za nezaopatřeného, a tedy kdy je plátcem pojistného na zdravotní pojištění stát. Další výklad je pak zaměřen na výkon práce studenta v zahraničí a na jeho povinnosti v oblasti sociálního zabezpečení – jak k danému státu, ve kterém student pracuje, tak povinnostem vyplývajícím po návratu studenta do České republiky. Závěr příspěvku je věnován naopak analogii u českého zaměstnavatele, který se rozhodne zaměstnat studenta z Evropské unie.

Posuzování nezaopatřenosti a výdělečná činnost v zahraničí
Ing.
Antonín
Daněk
Stát je plátcem pojistného na zdravotní pojištění mj. za studenta střední nebo vysoké školy, kdy výjimku představují například tyto dvě situace:
-
Student není nezaopatřeným dítětem v případě dálkového, distančního, večerního nebo kombinovaného studia na středních školách, je-li po dobu takového studia výdělečně činný podle § 10 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.