Překážky v práci na straně zaměstnavatele a zdravotní pojištění

Vydáno: 10 minut čtení

Překážky v práci, ať už na straně zaměstnance nebo zaměstnavatele, přímo ovlivňují placení pojistného na zdravotní pojištění, nejčastěji v případě potřeby provedení dopočtu a doplatku pojistného do minimálního vyměřovacího základu zaměstnance, resp. do jeho poměrné části, v situacích, se kterými se zaměstnavatelé mohou v praxi setkat. V tomto příspěvku se zaměříme na analýzu překážek v práci na straně zaměstnavatele a jejich přímých dopadů ve zdravotním pojištění.

Překážky v práci na straně zaměstnavatele a zdravotní pojištění
Ing.
Antonín
Daněk
Pokud je zaměstnanec schopen a ochoten práci pro zaměstnavatele konat, avšak zaměstnavatel není schopen mu podmínky pro výkon práce vytvořit [§ 38 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“)], jedná se o překážku v práci na jeho straně.
V § 3 odst. 10 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 592/1992 Sb.“), jsou pro případ dopočtu do minima zaměstnavatelem při překážkách v práci na straně organizace zmíněna v odkazu č. 16 zákonná ustanovení § 129 a 130 ještě „starého“ zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce. Nicméně s účinností od 1. 1