Poplatník daně z příjmů fyzických osob a limitní údaje v zákonu o daních z příjmů pro rok 2017

Vydáno: 20 minut čtení

V následujícím článku si uvedeme limity platné pro rok 2017 obsažené v jednotlivých ustanoveních zákona o daních z příjmů , které ovlivňují zdanění fyzických osob a které vycházejí z minimální a průměrné mzdy.

Poplatník daně z příjmů fyzických osob a limitní údaje v zákonu o daních z příjmů pro rok 2017
Ing.
Ivan
Macháček
 
Limity stanovené z minimální mzdy
Minimální mzdou se pro účely daně z příjmů rozumí dle § 21g zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), měsíční sazba minimální mzdy podle právních předpisů upravujících výši minimální mzdy:
a)
účinná k prvnímu dni příslušného zdaňovacího období a
b)
neupravená s ohledem na odpracovanou dobu a další okolnosti.
Minimální mzda
je podle znění § 111 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), nejnižší přípustná výše odměny za práci v základním pracovněprávním vztahu podle § 3 zákoníku práce, přičemž
mzda, plat nebo odměna z dohody nesmí být nižší než minimální mzda
. S účinností od 1. 1. 2017 došlo na základě nařízení vlády č. 336/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, ke zvýšení základní měsíční sazby minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin z 9 900 Kč na 11 000 Kč. Na základě tohoto nařízení vlády platí s účinností od 1. 1. 2017 pro poživatele invalidního důchodu základní sazba minimální mzdy 11 000 Kč jako u ostatních zaměstnanců
.
 
Osvobození důchodu a penze od daně
Od daně z příjmů je podle § 4 odst. 1 písm. h) ZDP osvobozena ročně částka pravidelně vypláceného důchodu nebo penze ve výši 36násobku minimální mzdy platné k 1. 1. kalendářního roku. Do částky pravidelně vyplácených důchodů