Legislativní novinky k 29. 4. 2021

Vydáno: 5 minut čtení

V dalším letošním úvodníku přinášíme aktuální novinky z daňové a účetní oblasti, které se objevily v uplynulém měsíci. V první části příspěvku zmíníme problematiku obvyklých cen, která je nadále významným tématem a v posledním roce je ovlivněna pandemií COVID-19. Dále stručně zmíníme velmi čerstvou informaci Finanční správy ke stravenkovému paušálu, informaci k elektronickému obchodování a novou interpretaci Národní účetní rady.

Legislativní novinky k 29. 4. 2021
Ing.
Jan
Brantl,
Brantl & Partners
 
Převodní/obvyklé ceny
Finanční správa publikovala dne 31. 3. 2021 na svých webových stránkách Informaci k dopadům pandemie COVID-19 na převodní ceny (dále jen „Informace“). Tato Informace vychází z Pokynu k dopadům pandemie COVID-19 na převodní ceny (dále jen „Pokyn“), který dne 18. 12. 2020 vydala Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD). Originál pokynu je k dispozici na internetových stránkách OECD. Finanční správa zároveň zveřejnila na svém webu jeho neo

Související dokumenty