Otázky a odpovědi: Snížení základního kapitálu a výplata podílů na zisku

Vydáno: 2 minuty čtení

Upsaný základní kapitál 10 byl částečně hrazen nepeněžitým vkladem (oceněné podniky dvou fyzických osob, zakládajících společníků). Nyní je v plánu ho snížit na 1. Vztahuje se na snížení daň 15 % v případě nepeněžitého vkladu, nebo je nepodstatné, zda šlo o peněžité či nepeněžité plnění? Je možné z důvodu cashflow snížení základního kapitálu schválit valnou hromadou s tím, že se bude vyplácet postupně (rozhodnutím jednatele), tedy např. v měsíčních dávkách? Platí to i pro nerozdělené zisky, tedy výplatu schválit na VH s tím, že by šlo z důvodu cashflow vyplácet postupně? Pokud ano, 15 % se sráží jednorázově nebo při každé výplatě zvlášť?

Otázky a odpovědi: Snížení základního kapitálu a výplata podílů na zisku
Ing.
Ivana
Pilařová