Legislativní novinky k 31. 3. 2021

Vydáno: 8 minut čtení

Po měsíci vám opět přinášíme příspěvek s přehledem novinek a zajímavostí ze světa účetnictví a daní, které přinesl čas od vydání předchozího čísla. Nejprve se budeme zabývat prominutím sankcí za opožděné podání přiznání k dani z příjmů (často označované jako posunutí termínu pro jejich podání) a souvisejícími dopady na lhůty pro podání přehledů OSVČ. Následně shrneme informaci Finanční správy týkající se daňového posouzení různých druhů podpor poskytovaných fyzickým osobám v rámci nouzového stavu a jejich dopad na započítávání do limitu vlastního příjmu manželky/manžela pro uplatnění slevy na dani.

Legislativní novinky k 31. 3. 2021
Ing.
Jiří
Dolejš
LL.M.,
Brantl & Partners, s.r.o.
 
Lhůty pro podání daňového přiznání
Dne 9. 3. 2021 vydala ministryně financí, stejně jako před rokem, rozhodnutí o prominutí daně a příslušenství daně z důvodu mimořádné události. V rámci tohoto rozhodnutí budou opět automaticky prominuty pokuty za opožděně podaná daňová přiznání a také případné úroky z prodlení za opožděně uhrazenou daň. Nejedná se však o posunutí zákonem stanovených termínů pro podání daňových přiznání, jak je bohužel stále často chybně interpretováno, ale o prominutí souvisejících sankcí (změnám pravidel ohledně termínů pro podání daňového přiznání jsme se věnovali v předchozím vydání). I když u většiny daňových poplatníků dojde tímto rozhodnutím fakticky k „beztrestnému posunu“ lhůty pro podání daňového přiznání, může u některých subjektů dojít v budoucnu k negativním dopadům, a