Legislativní novinky k 24. 2. 2021

Vydáno: 7 minut čtení

V tomto jarním vydání vám po měsíci opět přinášíme úvodní příspěvek s přehledem novinek a zajímavostí v daňové oblasti, které přinesl čas od publikace předchozího čísla. Bohužel, i přes panující nádherné jarní počasí venku v době psaní tohoto úvodníku , počet vykazovaných případů COVID-19 atakuje rekordní úrovně, a tak místo pomalého návratu k normálnímu životu jsou ve hře spíše další omezující opatření a restrikce. Je tak velice pravděpodobné, že na tato omezující opatření budou navazovat (s větším či menším zpožděním) další a další „kompenzační a podpůrné“ vládní programy, které tak ještě více zkomplikují již tak nepřehlednou státní podporu v této oblasti. Stejně jako při psaní jednoho z podzimních úvodníků však cítíme, že ač jsou kompenzační opatření v některých případech pro určité subjekty stěžejním tématem, je zapotřebí věnovat se i ostatním, zejména praktickým tématům. Proto vám v tomto příspěvku přinášíme zejména upřesnění některých nejasných bodů v oblasti nové úpravy daňového odepisování majetku a shrneme změny termínů pro podání daňového přiznání za rok 2020.

Legislativní novinky k 24. 2. 2021
Ing.
Jiří
Dolejš
LL.M.,
Brantl & Partners, s.r.o.
 
Daňové odpisování dlouhodobého majetku
Již v prosincovém vydání jsme se zmínili o změnách v daňovém odepisování dlouhodobého majetku. Došlo zejména k posunu hodnotové hranice u hmotného majetku včetně jeho technického zhodnocení ze 40 tis. Kč na 80 tis. Kč, ke zrušení kategorie nehmotného majetku pro daňové účely a ke znovuzavedení tzv. mimořádných daňových odpisů pro majetek zařazený v 1. a 2. odpisové skupině.
Jelikož v praxi panovala i mezi odbornou veřejností nejistota ohledně aplikace těchto nových pravidel, která vycházela zejména z n