Změny v oblasti majetku po novele zákona o daních z příjmů od 1. 1. 2021

Vydáno: 9 minut čtení

S účinností od 1. 1. 2021 byla ve Sbírce zákonů ČR dne 31. 12. 2020 vyhlášena dlouho diskutovaná novela zákona o daních z příjmů , a to jako zákon č. 609/2020 Sb. , kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony. Novela se citelným způsobem dotkla také oblasti majetku, do níž zavádí změny, kterým je věnován následující příspěvek. Jedná se o změny reagující na současnou krizovou situaci spojenou s koronavirovou pandemií, jejichž cílem by dle Ministerstva financí ČR měla být podpora investiční aktivity poplatníků a českého průmyslu v obecné rovině.

Změny v oblasti majetku po novele zákona o daních z příjmů od 1. 1. 2021
Ing.
Lenka
Froschová
Převážná většina aktivních poplatníků (právnických osob a fyzických osob realizujících příjmy ze samostatné činnosti a z nájmu) se při výkonu své činnosti nevyhne nutnosti nebo potřebě vlastnictví nějakého aktiva (obecně lze hovořit o majetku), které jim buď průběžně pomáhá dosahovat zdanitelných výnosů (příjmů), nebo od kterého očekávají ekonomický prospěch v podobě generování těchto výnosů (příjmů) v budoucnu. Aby mohly být prostředky vynaložené na tato aktiva náležitým způsobem také zohledněny na straně nákladové (výdajové), umožňuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), v ustanovení § 24 odst. 2 písm. a) uplatnit jako výdaj na dosažen&iacut