Legislativní novinky k 31. 12. 2020

Vydáno: 7 minut čtení

V tomto prvním letošním vydání legislativních novinek bychom Vám rádi poskytli souhrn nejdůležitějších legislativních změn v daňové oblasti, které nabyly účinnosti od 1. 1. 2021. Zejména přinášíme stručné shrnutí změn v zákoně o daních z příjmů , kde legislativní proces těchto změn provázel naprostý chaos, kterému nasadil pomyslnou korunu prezident republiky svým úmyslně neúmyslným vetem/nevetem této novely. Nicméně tento daňový balíček byl nakonec vyhlášen 31. 12. 2020 ve Sbírce zákonů a novelizace je tak (doufejme) platná. Dále upozorníme na již dříve schválené, ale od 1. 1. 2021 platné změny v daňovém řádu a v neposlední řadě zmíníme daňové důsledky brexitu.

Legislativní novinky k 31. 12. 2020
Ing.
Jiří
Dolejš
LL.M.,
Brantl & Partners, s.r.o.
Největší nejasnosti a rozpory při schvalování tzv. daňového balíčku probíhaly u zrušení superhrubé mzdy u fyzických osob a souvisejícího snížení sazby daně při současném zvýšení slevy na poplatníka. Níže uvádíme konečnou verzi platných změn:
zrušení superhrubé mzdy,
zavedení dvou pásem zdanění, a sice: