Nové informace GFŘ, judikáty Soudního dvora a Koordinační výbory

Vydáno: 22 minut čtení

V režimu skladu bude GFŘ považovat za ztráty zboží malého rozsahu ztráty nižší 5 %. To je jeden ze závěrů vyplývajících z dlouho očekávané informace k novele účinné od 1. 9. Další výkladové jistoty vnesly do DPH rozsudky Soudního dvora, detailněji popsané ve druhé části textu. Pozornost je potřeba věnovat zejména nároku na odpočet u dovozu zboží, jehož vlastníkem se nestává dovozce. Především pro investory je pak zajímavý rozsudek týkající se výstavby obecní komunikace, bez níž by nemohla být provozována ekonomická činnost investora.

Nové informace GFŘ, judikáty Soudního dvora a Koordinační výbory
Ing.
Petr
Vondraš,
daňový poradce BDO Czech Republic s.r.o.
Informace k novele zákona o DPH s účinností od 1. 9. 2020
Novela účinná od 1. 9. 2020 zavedla do zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, především změny vyvolané změnami směrnice Rady EU 2006/112/ES obsažené ve směrnici 2018/1910, které měly být účinné v celé EU od 1. 9. 2020. Informace Generálního finančního ředitelství (dále jen „Informace“) zveřejněná 19. 10. 2020 proto potvrzuje, že v období od 1. 1. 2020 do účinnosti novely zákona o DPH, tedy do 1. 9. 2020, mohly daňové subjekty postupovat podle přímého účinku směrnice, tedy dobrovolně se řídit novelizovanými ustanoveními před jejich implementací do českého zákona o DPH.
V mezidobí, kdy česká novela nebyla ještě účinná, ale bylo možné postupovat dle směrnice, vydala Evropská komise ke změnám obsáhlé vysvětlivky. Informace k nim sděluje, že nejsou právně závazné ani vyčerpávající, nicméně na ně dává odkaz, takže vzhledem k jejich obsáhlosti, která je několikanásobně větší než dvanáctistránková Informace lze snad doufat, že závěry z vysvětlivek plynoucí bude daňová správa respektovat. Takto přímo to však Informace neuvádí.
Vysvětlení jednotlivých změn, které přinesla novela účinná od 1. 9. 2020, již bylo v tomto časopise detailně rozebráno, proto jsou zde uváděny jen některé výkladové informace z dílny GFŘ, které nelze vyčíst přímo ze zákona.
 
Přiřazení přepravy dodání zboží v řetězci v rámci Evropské unie
Kromě popisu nového pravidla pro přiřazení přepravy v řetězci Informace uvádí, jakými důkazními prostředky by měl prostředník disponovat, aby prokázal, že přepravu zajišťoval sám nebo zmocněnou třetí osobou. Informace v této souvislosti uvádí jako důkazní prostředky přepravní smlouvu, silniční nákladový list CMR a další. Silniční nákladový list CMR jako důkazní prostředek pro určení přepravce je podle mého názoru trochu zvláštní, protože součástí listu je odesílatel, tedy ten, u něhož si zboží přepravce vyzvedne. Klidně to může být

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty