Daňová ztráta jako odčitatelná položka od základu daně v podmínkách roku 2020

Vydáno: 21 minut čtení

Daňová ztráta je jednou z hlavních odčitatelných položek od základu daně z příjmů fyzických i právnických osob. Jedná se o historickou odčitatelnou položku, která na dani z příjmů funguje v téměř nezměněné podobě bezmála 30 let. „Koronavirová“ novela daní z příjmů zákonem č. 299/2020 Sb. však nově umožňuje kromě již zažitého následného uplatnění daňové ztráty také její zpětné uplatnění. Vzhledem k tomu, že se jedná o přelomovou záležitost, která není jednorázovým protikrizovým opatřením, ale trvalou součástí zákona, je třeba tuto novinku rozebrat podrobněji.

Daňová ztráta jako odčitatelná položka od základu daně v podmínkách roku 2020
Ing.
Ivana
Pilařová
 
Terminologie
Viditelnou změnou v terminologii je pojem pravomocné „stanovení“ ztráty. Namísto dříve užívaného pojmu „vyměření“ ztráty je nově užíván pojem „stanovení“ ztráty, který slučuje jak ztrátu vyměřenou, tak i doměřenou. Další viditelnou změnou je vypuštění možnosti odpočtu daňové ztráty z § 5 ZDP a její přemístění do § 34 odst. 1 a 2 ZDP. Fyzické osoby se nemusí obávat, že by o odčitatelnou položku přišly, naopak i na ně se, stejně jako na právnické osoby, bude vztahovat nejen možnost následného, ale i zpětného uplatnění daňové ztráty.
 
Období vzniku a uplatnění daňové ztráty, limit zpětné ztráty
Výklad o odpočtu daňové ztráty začneme vymezením jednotlivých období:
a)
Období vzniku
(stanovení) daňové ztráty je vždy období, za které byla daňová ztráta pravomocně stanovena, ať již se jedná o zdaňovací období (§ 16b a § 21a ZDP), nebo období, které není zdaňovací, ale po jeho skončení se podává daňové přiznání (§ 38ma ZDP, další důvody najdeme v daňovém řádu…).
b)
Období následného
uplatnění daňové ztráty je definováno jako časový úsek pěti zdaňovacích období bezprostředně
následujících
po období stanovení ztráty (§ 34 odst. 1 ZDP). Reálně se však jedná o možnost uplatnění ztráty nejen za zdaňovací období (§ 16b a § 21a ZDP), ale i v období, za které se podává daňové přiznání, přestože není jako zdaňovací období definováno (§ 38ma ZDP). Tato „nezdaňovací“ období se do „počtu pěti“ nezapočítávají, může tak dojít k uplatnění daňové ztráty i ve více než pěti následných daňových přiznáních, pokud se mezi zdaňovacími obdobími objeví období, které zdaňovací není (napříkl