Nový rok přinese změny v DPH u nájmu nemovitostí

Vydáno: 10 minut čtení

Již schválenou změnou s účinností od 1. 1. 2021 je omezení možnosti dobrovolně zdaňovat pronájem nemovitostí jiným plátcům. Změna se týká objektů, které souvisejí s trvalým bydlením a prakticky u nich znemožní nárok na odpočet. Kvůli absenci přechodného ustanovení budou muset část uplatněného odpočtu vrátit i stávající pronajímatelé.

Nový rok přinese změny v DPH u nájmu nemovitostí
Ing.
Petr
Vondraš,
daňový poradce BDO Czech Republic s.r.o.
 
Nájem, který nebude moci být zdaněn
Nájem nemovité věci je podle ustanovení § 56a zákona o dani z přidané hodnoty (dále „zákona o DPH“) primárně osvobozený od daně. Výjimkou je povinně zdaňovaný:
a)
krátkodobý nájem nepřesahující 48 hodin,
b)
poskytnutí ubytovacích služeb odpovídajících klasifikaci produkce CZ-CPA 55 (ubytování v hotelu, penzionu),
c)
n

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty