Outsourcing účetnictví - ano či ne?

Vydáno: 17 minut čtení

Zajistit správné vedení účetnictví patří mezi základní povinnosti každé společnosti. A to nejen z důvodů legislativních, ale hlavně proto, že účetnictví je jedním z hlavních zdrojů informací pro strategické rozhodování podniku. Interní účtárna s vlastními zaměstnanci není jediným možným řešením, jak vést účetnictví. Stále častěji se přechází na tzv. outsourcing účetnictví, kdy účetnictví vede externí účetní firma či účetní – OSVČ. Společnosti – účetní jednotky tak často řeší, jakým způsobem povedou své účetnictví, zda prostřednictvím svých zaměstnanců (samostatná účetní či účetní oddělení) či si najmou externí účetní či účetní firmu. Tyto varianty mají samozřejmě svoje výhody a nevýhody. V tomto příspěvku bych rád uvedl několik tipů, které mohou pomoci v rozhodování, zda zaměstnat účetní či si účetní firmu najmout. Účetní firmy nabízející své služby uvádí ve svých nabídkách zpravidla pouze výhody externího vedení účetnictví, já si dovolím být poněkud objektivnější a zmíním se i o nevýhodách externího vedení účetnictví. V tomto příspěvku budu zúčastněné subjekty zpravidla označovat jako „účetní jednotky“ (kdo potřebuje vést své účetnictví) a „účetní firmy“ (kdo nabízí vedení účetnictví) včetně externích účetních – OSVČ.

Outsourcing účetnictví – ano či ne?
Ing.
Miroslav
Bulla
Začněme poněkud obecněji – co se vlastně rozumí interním a externím vedením účetnictví, jaké jsou základní odlišností těchto možností, jak vést účetnictví.
 
Interní vedení účetnictví
Účetní jednotka vede účetnictví prostřednictvím svého zaměstnance (účetní) či několika zaměstnanců (účetní oddělení). Pro tento způsob vedení účetnictví musí účetní jednotka zajistit:
mzdy zaměstnanců včetně odvodů a další benefity (stravenky atd.),
potřebné programové vybavení – účetní SW, mzdový SW včetně jeho upgrade (instalace, správa systému),
materiálové vybavení – kancelář, počítačová technika, kancelářské potřeby,
zajištění školení a odborné literatury pro pracovníky účtárny s ohledem na časté změny v legislativě,
příp. i služby daňového poradce, právního poradce atd.
Účetní bývá často vytížen v rámci své funkce i jinými ekonomickými pracemi (mzdové účetnictví, finanční řízení, další administrativa nesouvisející s účetnictvím atd.). Tento typ vedení účetnictví předpokládá kvalifikovaného pracovníka s přiměřenou mzdou, pokud toto není zajištěno, hrozí problém s kvalitou a správností účetnictví a daňových záležitostí.
 
Externí vedení účetnictví
Při externím vedení účetnictví přebírá většinu účetních prací za účetní jednotku jako klienta účetní firma. Účetní firmy zajišťují programové vybavení (včetně upgrade), pro své zaměstnance doplňková školení, výpočetní a kancelářskou techniku. Účetní firmy většinou přebírají odpovědnost za případné chyby při vedení účetnictví.
Základní postup při tomto typu vedení účetnictví je následující:

Související dokumenty