Otázky a odpovědi: Nezaúčtovaný předpis daně z příjmů právnických osob

Vydáno: 1 minuta čtení

Jsme s. r. o. a zjistili jsme, že jsme do roku 2019 nezaúčtovali předpis daně z příjmů v částce 4 000 Kč, která nám vyšla v sestaveném přiznání k dani z příjmů. Samotné přiznání k dani z příjmů, hospodářský výsledek k 31. 12. (uvedený na řádku 10 přiznání) i výsledná daň jsou v pořádku, pokud bychom ale zaúčtovali do roku 2019 předpis daně z příjmů na účet 591, změní se tímto čísla v rozvaze i výsledovce. Účetní závěrka ještě nebyla schválena a ani zveřejněna v obchodním rejstříku. Je možné tedy předpis daně z příjmů zaúčtovat ještě do roku 2019 a podat dodatečné přiznání k dani včetně správných čísel v rozvaze a výsledovce nebo podat jen opravenou rozvahu a výsledovku, nebo existuje jiné správné řešení tohoto problému?

Otázky a odpovědi: Nezaúčtovaný předpis daně z příjmů právnických osob
Ing.
Christian
Žmolík
Pokud ještě nebyla účetní závěrka a výsledek hospodaření schválen valnou hromadou, je možné do účetnictví vstoupit a daň zaúčtovat. Aktualizované účetní výkazy lze potom správci daně podat prostřednictvím dodatečného daňového přiznání s doplňujícím vysvětlením, že samotné přiznání se nemění, jenom účetní výkazy. Ale doporučuji se nejprve spojit se správcem daně a případně si s ním domluvit předání pouze aktualizovaných účetních výkazů bez nutnosti podávat dodatečné daňové přiznání.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2020.

Související dokumenty