Otázky a odpovědi: Přeplatek mzdy

Vydáno: 2 minuty čtení

Zaměstnanci byla vyplacena za dva měsíce vyšší mzda, než mu náležela. Jednak tím vznikl přeplatek jeho mzdy a jednak přeplatek na zálohové dani. Jak správně účtovat?

Otázky a odpovědi: Přeplatek mzdy
Ing.
Petra
Konderlová
Pokud bylo účtováno o vyšší mzdě, než na jakou měl zaměstnanec nárok, pak pravděpodobně vznikl přeplatek i na sociálním a zdravotním pojištění. Zde záleží na tom, zda budete zpětně opravovat výši mzdy za ty dva měsíce a pošlete opravné přehledy na sociální a zdravotní pojišťovnu, nebo zda přeplatek mzdy vyrovnáte v následujícím měsíci.
Pokud budete zpětně mzdy opravovat, pak do mzdových nákladů proúčtujete skutečné, tj. opravené mzdy. Tím vám vznikne přeplatek na mzdě u daného zaměstnance, na daních a na pojistném, o něž pak snížíte platby daným institucím a mzdy danému zaměstnanci v následujícím měsíci. Snížení se provede o přeplatky jen v příkazu k úhradě, a tím přeplatky zaniknou.
Pokud mzdy opravovat zpětně nebudete, ale ponížíte mu o přeplatek mzdy za dva měsíce mzdu v následujícím měsíci, pak vám vlastně žádné přeplatky nevzniknou a vyšší vyplacená mzda za dva měsíce bude kompenzována nižší mzdou ve 3. měsíci.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2020.

Související dokumenty