Otázky a odpovědi: Platby třetím stranám přes SMS

Vydáno: 1 minuta čtení

Na fakturách od telefonních operátorů jsou také platby třetím stranám, bývají to např. jízdenky, parkovné apod. Není k nim ale doloženo žádné podrobné vyúčtování, co konkrétně to bylo, ani příp. daňový doklad na DPH. Jak správně účtovat tyto platby?

Otázky a odpovědi: Platby třetím stranám přes SMS
Ing.
Petra
Konderlová
V uvedeném případě se může jednat například o dárcovské SMS, hlasování do TV soutěží, o nákup jízdenek městské hromadné dopravy či platbu parkovného. Pokud se jedná o soukromý výdaj zaměstnance nebo zaměstnanec nedoloží daňový doklad, pak doporučuji platbu předepsat zaměstnanci k úhradě proti faktuře účetním zápisem MD 335-Pohledávky za zaměstnanci / D 325-Ostatní závazky, popř. do daňově neuznatelných nákladů. Zaměstnavatel má také možnost požádat mobilního operátora o deaktivaci těchto služeb.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2020.

Související dokumenty