Otázky a odpovědi: Přijatý dobropis obdržený po vyskladnění

Vydáno: 1 minuta čtení

Firma provádí opravy a instalace strojů a účtuje o zásobách způsobem B. Odběratel reklamoval jeden vadný díl stroje, reklamace byla uznána naším japonským dodavatelem/výrobcem a tento výrobce nám zaslal náhradní díl zdarma. Díl došel z Japonska a nám bylo dopravcem vyfakturováno clo, poplatky a skladné. Na náš dotaz, zda nemohou i toto vyfakturovat odesílateli, bylo odpovězeno dopravcem záporně. Tyto faktury jsme tedy akceptovali, zaúčtovali na účet 504 a uhradili. Díl jsme naskladnili v pořizovací ceně pouze v hodnotě těchto poplatků (cca 4 000 Kč) a za pár dní vyskladnili pro výměnu u odběratele. Následně ale japonský výrobce dodatečně uhradil dopravci i naše clo, poplatky a skladné a na základě toho jsme od dopravce obdrželi dobropisy v plné částce k daným poplatkům. Jak postupovat dál, když náhradní díl už na skladě nemáme? Stačí, když „mimo sklad“ zaúčtujeme dobropisy minusem na 504?

Otázky a odpovědi: Přijatý dobropis obdržený po vyskladnění
Ing.
Ivana
Pilařová
Vzhledem k tomu, že finální situace dospěla k tomu, že náklad vlastně nevznikl, nejvhodnější způsob opravy bude účtování došlých dobropisů souvztažností MD 379/D 504. Tím dojde k věrnému zobrazení skutečnosti – tedy zrušení nákladu, který byl dobropisován ve stejném účetním období.
Žádné další operace není nutné účtovat.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2020.

Související dokumenty