Otázky a odpovědi: Stravné při zahraniční pracovní cestě

Vydáno: 2 minuty čtení

Zaměstnanec byl vyslán na jednodenní zahraniční pracovní cestu. Při této zahraniční pracovní cestě mu nevznikly žádné výdaje. Stravné bylo vyplaceno z valutové pokladny v EUR. Jaký kurz se použije, při zaúčtování účetního případu ve valutové pokladně? Pro přepočet stravného na účet 512 se použije kurz ČNB toho dne, kdy byl zaměstnanec vyslán na zahraniční pracovní cestu nebo pevný měsíční kurz, který účetní jednotka používá? Při účtování na účet 211 se použije pevný měsíční kurz, který účetní jednotka používá?

Otázky a odpovědi: Stravné při zahraniční pracovní cestě
Ing.
Ivana

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví