Otázky a odpovědi: Dovoz zboží z třetí země a DPH

Vydáno: 3 minuty čtení

Firma, plátce DPH, nakupuje zboží ze tří zemí, mj. i Číny. V srpnu 2020 podepsala smlouvu o nepřímém zastoupení v celním řízení a plnou moc pro daňové řízení s nejmenovanou společností, která je naším deklarantem/zástupcem. Co pro nás smlouva znamená v souvislosti s DPH? Tato společnost bude za nás platit všechny poplatky, daně, cla a odměny za práci. Veškeré škody a náklady, včetně zaplacených penále a jiných poplatků, jak je ve smlouvě, a pak nám to fakturovat. Co všechno se zahrnuje do samovyměření DPH a následně odpočtu DPH? A které položky nemusíme vyčleňovat v daňovém přiznání DPH?

Otázky a odpovědi: Dovoz zboží z třetí země a DPH
Ing.
L

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty