Lhůta pro vrácení daně za rok 2019 brzy vyprší

Vydáno: 9 minut čtení

Středa 30. 9. je letos posledním dnem, kdy lze poslat žádost o vrácení daně v jiném členském státě. Celý proces vychází ze společné unijní směrnice, přesto odchylky v národních úpravách znamenají komplikace, které z českého zákona ani směrnice nevyčteme. Na co si tedy dát pozor, aby žádost byla vyřízena převodem požadované částky na náš bankovní účet?

Lhůta pro vrácení daně za rok 2019 brzy vyprší
Ing.
Petr
Vondraš,
daňový poradce BDO Czech Republic s.r.o.
 
Žádost musí být podána přes elektronický portál
Pamětníci si ještě vzpomínají na vyplňování žádosti o vrácení na formuláři státu, u něhož byla vratka nárokována. Novelizací směrnice 2008/9/ES s účinností od října 2010 nahradila papírové formuláře žádost vyplněná na webovém portále zřízeném daňovou správou příslušného státu EU. Žadatel tak má k dispozici prostředí v jeho domovském jazyce, což žádosti o vrácení daně velmi zpřístupnilo. Nicméně právě elektronická komunikace bývá paradoxně jednou z komplikací tohoto systému. Žadatel totiž jako povinnou náležitost podání uvádí svoji elektronickou adresu. Ta je pak hlavním komunikačním prostředkem mezi ním a daňovou

Související dokumenty