Otázky a odpovědi: Příloha v účetní závěrce - informace o plnění členům statutárních orgánů

Vydáno: 2 minuty čtení

Dle § 39 odst. 1 písm. f) vyhlášky č. 500/2002 Sb. je nutné v příloze v účetní závěrce uvádět mimo jiné poskytnutá zajištění a ostatní plnění členům řídících, kontrolních a případně správních orgánů. Patří mezi tato ostatní plnění i peněžní odměny jednatele, příspěvky na životní pojištění či možnost používat služební vozidla pro soukromé účely poskytovaná jednatelům v s. r. o.? Pokud ano, postačí ocenit poskytnutí vozidla pro soukromé účely stejným způsobem, jakým se oceňuje nepeněžní příjem pro účely daně ze závislé činnosti dle § 6 odst. 6 ZDP ?

Otázky a odpovědi: Příloha v účetní závěrce – informace o plnění členům statutárních orgánů
Ing.
Ivana
Pilařová
Tyto informace uvádí ve své příloze v účetní závěrce pouze střední či velká účetní jednotka. Na základě ustanovení § 39b odst. 6 písm. d) vyhlášky č. 500/2002 Sb. je v příloze nutné uvést výši všech odměn přiznaných za účetní období jednateli, jakožto řídící osobě. Jedná se o odměny peněžní i nepeněžní, pokud jsou poskytovány v souvislosti s výkonem funkce jednatele. Mezi tyto odměny patří nejen příspěvky na životní pojištění, ale i možnost využívat firemní vozidlo k soukromým účelům (a také další druhy odměn, které jednatel na základě smlouvy o výkonu funkce pobírá).
Způsob ocenění možnosti využití služebního vozidla k soukromým účelům není účetními předpisy stanoven. Osobně bych zvolila slovní popis bez kvantifikace. Pokud na kvantifikaci trváte, nedomnívám se, že způsob ocenění pro účely zdanění je pro tento účel zcela vhodný. Stanoví totiž částku, která má být zdaněna, nikoliv skutečný rozsah tohoto benefitu. Tím se dostáváme k otázce, jak celkový rozsah benefitu ocenit, zda podle počtu soukromě ujetých kilometrů, či hodin užívání automobilu, či podle dalšího klíče. Ve výběru by se nakonec ocitlo i ocenění pro daňové účely.
Položme si otázku, proč je daný údaj vůbec součástí účetní závěrky. Proto, aby dokreslil věrný obraz účetní závěrky ve vztahu ke skutečnosti. Ve zkoumaném případě soukromého užívání firemního vozidla toto nejlépe splní slovní popis dané situace.
Na úplný konec polemiky připomínám závěr § 39b odst. 6 písm. d) vyhlášky č. 500/2002 Sb. Pokud by totiž uvedené informace mohly vést ke zjištění finanční situace konkrétního člena orgánu (například máme jen jednoho jednatele a žádné další členy jiných orgánů), nemusí se informace o odměnách uvádět vůbec.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2020.