Otázky a odpovědi: Dohoda o narovnání

Vydáno: 2 minuty čtení

Firma A dluží firmě B 600 000 Kč z titulu peněžité zápůjčky. Vzhledem k tomu, že není pravděpodobné, že tato půjčka bude vrácena, tak firma B postoupí pohledávku firmě C. Cena za postoupenou pohledávku je 5 000 Kč. Tato cena je uhrazena. Následně dojde k dohodě o narovnání, kde je uvedeno, že se strany dohodly na narovnání a společnost A uhradí společnosti C částku ve výši 30 000 Kč. Jak zaúčtovat dohodu o narovnání ve všech třech firmách?

Otázky a odpovědi: Dohoda o narovnání
Ing.
Ivana
Pilařová
V dané situaci nejlépe poslouží zaúčtování jednotlivých kroků, ze kterých následně odvineme daňové dopady:
Text
Tis. Kč
Firma A MD/D
Firma B MD/D
Firma C MD/D
Peněžitá zápůjčka – počáteční stavy
6 000
/379 (B)
378 (A)/
bez účtování
Postoupení pohledávky – vyřazení
6 000
/379 (C)
546/378 (A)
bez účtování
Tržba z prodeje pohledávky
5
stále stejný závazek
311 (C)/646
315 (A)/321 (B)
Úhrada pohledávky za postoupení
5
stále stejný závazek
221/311 (C)
321 (B)/221
Ztráta z prodeje pohledávky ve výši 5 995 tis. Kč je ve firmě B daňově neúčinná.
Rekapitulace konečných stavů – závazek
6 000
/379(C)
bez účtování
Rekapitulace KS – pohledávka
5
315 (A)/
Společnost B z účtování zcela vypadla, dále budeme účtovat jen mezi A a C.
Účtování v A
Text
Tis. Kč
MD/D
Úhrada části závazku
30
379/221
Zánik zbyté části závazku
5 970
379/66x (právně zaniklý závazek dohodou o narovnání je účtován do výnosů)
Ve společnosti A vzniká zdanitelný výnos ve výši 5 970 tis. Kč.
Účtování v C
Text
Tis. Kč
MD/D
Úhrada části pohledávky
5
221/315
Úhrada hodnoty nad PC pohledávky
25
221/646 (zdanitelný výnos)
Ve společnosti C vzniká zdanitelný výnos ve výši 25 tis. Kč.
Související ustanovení:
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2020.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů