Zdravotní pojištění - osoby z tzv. třetích zemí a působnost koordinačních nařízení Evropské unie

Vydáno: 8 minut čtení

Vstupem České republiky do Evropské unie k datu 1. 5. 2004 se výrazně zlepšily podmínky našich občanů pro volný pohyb v rámci unie, jakož i států Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) a Švýcarska. Pokud se občan České republiky rozhodne vycestovat do některého z těchto států, jsou průvodním jevem tohoto pohybu i určité povinnosti v oblasti sociálního zabezpečení. Obdobně při návratu do České republiky je rovněž nutno splnit určité povinnosti ve vztahu k českým institucím sociálního zabezpečení.

Zdravotní pojištění – osoby z tzv. třetích zemí a působnost koordinačních nařízení Evropské unie
Ing.
Antonín
Daněk
Sociální zabezpečení migrujících osob upravují na evropské úrovni dva základní právní předpisy:
1.
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a
2.
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení č. 883/2004
obě ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.