Informace GFŘ a aktuální judikatura k DPH

Vydáno: 17 minut čtení

Přeřazením ubytovací služby do stejné sazby daně, jakou měli před prvním červencem stravovací služby, se zjednoduší fakturace zařízením hotelového typu. Přesto ale ne vše, co poskytují, bude v jedné sazbě. V souvislosti s judikátem San Domenico bude potřeba změnit přístup k poskytnutí pracovní síly. I pouhé přeúčtování nákladů, které má zaměstnavatel poskytující svého člověka, je podle tohoto judikátu zdanitelným plněním. V dalším rozsudku se soudní dvůr zabýval otázkou, zda lze opravit základ daně u pohledávek, které nebyly v rámci úpadkového řízení přihlášeny.

Informace GFŘ a aktuální judikatura k DPH
Ing.
Petr
Vondraš,
daňový poradce BDO Czech Republic s.r.o.
 
Snížení sazeb od 1. 5. 2020
Nejkomplikovaněji zasáhla změna sazeb od 1. 5. do poskytování stravovacích služeb, a to z toho důvodu, že je někdy těžké odlišit, zda zákazník kupuje potravinu jako zboží v sazbě 15 % nebo jako restaurační službu v sazbě 10 %. Informace GFŘ ke změnám sazeb DPH od 1. 5. 2020 se proto z větší části věnovala právě stravovacím službám a podáváním nápojů.
Jak vyplývá ze článku 6 nařízení Rady EU 282/2011, rozumí se restaurační službou dodání připravených nebo nepřipravených jídel nebo nápojů či obojího určených pro lidskou spotřebu spolu s dostatečnými podpůrnými službami umožňujícími jejich okamžitou spotřebu. Rozhodující tedy není, zda se jedná o jídlo připravené v daném zařízení či dovezené do tohoto zařízení již hotové, ale zda je poskytnuto s dostatečnými podpůrnými službami. Těmi jsou např. služby obsluhy, prostory určené ke konzumaci včetně nábytku (stoly, židle), poskytnutí umyvatelného nádobí a příborů, poskytnutí toalet případně šaten nebo věšáků, úklid nádobí a prostor využitý zákazníkem.
Podle Informace GFŘ mohou podpůrně poskytovatelé stravovacích služeb vycházet z vybraných modelových případů rozlišení stravovací služby a dodání zboží, které jsou na webových stránkách k EET. Stravovací služby spadaly do první vlny této evidence, zatímco dodání zboží až do třetí fáze.
Již v samotné Informaci GFŘ je uvedeno, že prodej jídel připravených v kiosku, občerstvovacím voze nebo stánku, která sice bude možné zkonzumovat na místě, ale bez poskytování souvisejících doplňkových služeb, je považován za dodání zboží, nikoliv stravovací službu, a proto bude podléhat sazbě DPH ve výši 15 %. Může se j