Legislativní novinky k 30. 4. 2020

Vydáno: 9 minut čtení

V minulém vydání legislativních novinek jsme Vás informovali o opatřeních v daňové oblasti zaváděných českou vládou, která měla za cíl oslabit negativní dopady restriktivních opatření na daňové subjekty v souvislosti s virovou pandemií. Jelikož byla v té době tato opatření zaváděna narychlo, různou formou a často docházelo zejména v mediích k jejich nepřesné interpretaci, považujeme za důležité s odstupem času ta nejdůležitější daňová opatření ještě jednou shrnout, popřípadě korigovat nejčastější mylné interpretace. Dále také uvádíme některé, dle našeho názoru, zajímavé návrhy dalších daňových opatření.

Legislativní novinky k 30. 4. 2020
Ing.
Jiří
Dolejš
LL.M.,
Brantl & Partners, s.r.o.
Kompenzační
bonus
OSVČ
Dne 14. 4. byl ve Sbírce zákonů vyhlášen tzv. zákon o kompenzačním bonusu. Bonusovým obdobím je období od 12. 3. do 30. 4. 2020. S ohledem na další vývoj v této oblasti je nutné toto období nazývat tzv. prvním bonusovým obdobím. Výše kompenzačního bonusu činí 500 Kč za den, částka bonusu za plný počet dnů tohoto období tak činí 25 000 Kč. O kompenzační
bonus
může žádat jak OSVČ hlavní, tak vedlejší, avšak s výjimkou vedlejší činnosti z důvodu zaměstnání. I když daný
bonus
byl prezentován jako plošný, předmětný zákon jasně uvádí podmínku, že na
bonus

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád