Legislativní novinky k 29. 3. 2020

Vydáno: 9 minut čtení

V této nelehké době bychom chtěli čtenářům poskytnout ve stručnosti informace související s nouzovým stavem vyvolaným epidemií nemoci COVID-19. S ohledem na to, že situace se velmi dynamicky mění, věnujte prosím pozornost tomu, že redakční uzávěrka tohoto článku je 29. 3. 2020 a pozdější informace nemohly být vzaty při přípravě článku v úvahu.

Legislativní novinky k 29. 3. 2020
Ing.
Milena
Drábová,
Brantl & Partners, s.r.o.
Ministerstvo financí
připravilo pro poplatníky zasažené současnou situací liberační balíčky
, které umožňují posunutí podání přiznání k dani z příjmu fyzických a právnických osob o tři měsíce do 1. 7. 2020, individuálně promíjí pokuty za opožděné tvrzení všech daní v případech, kdy daňový subjekt prokáže důvody související s koronavirem. Došlo také k posunutí účinnost závěrečné fázi EET o tři měsíce do 1. 8.
 
Přehled opatření v rámci liberačních balíčků Ministerstva financí
Ve Finančním zpravodaji 4/2020 a 5/2020 byla zveřejněna rozhodnutí ministryně financí, kterými promíjí nejen různé pokuty a úroky z prodlení, ale například i zálohu

Související dokumenty