Fakturace osobám ze třetích zemí, které jsou zároveň plátci v ČR

Vydáno: 14 minut čtení

Základní pravidlo pro stanovení místa plnění při poskytnutí služby pro osobu povinnou k dani, která jedná jako taková, je bez rozdílu stejné – je jím její sídlo (popř. místo, kde se nachází provozovna, které je poskytnuta služba, je-li provozovna umístěna na jiném místě než sídlo). Výjimkou jsou ale situace, kdy je příjemce služby ze třetí země zároveň plátcem v České republice.

Fakturace osobám ze třetích zemí, které jsou zároveň plátci v ČR
Ing.
Petr
Vondraš,
daňový poradce BDO Czech Republic s.r.o.
 
Základní pravidlo pro stanovení místa plnění u služeb
Při stanovení místa plnění u služeb je v prvé řadě potřebné zjistit, kdo je příjemcem služby, zda osoba povinná k dani nebo osoba nepovinná k dani. Osobou povinnou k dani je osoba, která samostatně uskutečňuje ekonomické činnosti, nebo skupina. Může jí být i právnická osoba, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání, pokud uskutečňuje ekonomické činnosti. Jestliže bude příjemcem služby obchodní společnost, jedná se o osobu povinnou k dani zřejmě vždy, protože smyslem obchodní společnosti je podnikání, tedy získávání pravidelného příjmu. Je-li zákazníkem podnikající fyzická osoba, měla by poskytovateli služby dát prostřednictvím svého identifikačního čísla informaci, zda v daném obchodním vztahu jedná jako osoba povinná k dani nebo zda chce službu spotřebovat jako privátní soukromý příjemce.
Příklad 1
Psycholog MUDr. Helmut Schneider z německého Norimberku si vybral v obchodě v Plzni sedací soupravu. Na přepravu z Plzně do Norimberku si objednal českou přepravní společnost. Sedací soupravu bude využívat ve své ordinaci, a proto uvedl v objednávce přepravy své registrační číslo, pod kterým v Německu podniká. Proto český přepravce vystaví fakturu za přepravu bez českého DPH, místem plnění je sídlo MUDr. Schneidera, tedy Německo, protože v obchodním vztahu vystupoval jako osoba povinná k dani. Pokud by chtěl MUDr. Schneider sedací soupra

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty