Otázky a odpovědi: Program Antivirus a náhrada odměny jednatele

Vydáno: 2 minuty čtení

Je možné, aby o náhradu mzdy v programu Antivirus žádal jednatel a společník s. r. o., který ve vlastní restauraci vykonává práci číšníka? Má uzavřenou smlouvu na práci číšníka. Nebude problém, že na ELDP se uvádí kod „S“?

Otázky a odpovědi: Program Antivirus a náhrada odměny jednatele
JUDr.
Petr
Bukovjan
Není vyloučeno, aby fyzická osoba, která je statutárním orgánem a současně společníkem obchodní
korporace
, měla s touto obchodní korporací uzavřen současně pracovní poměr, a to k výkonu závislé práce (v daném případě k práci číšníka v restauračním zařízení). Je třeba rozlišovat a samostatně posuzovat výkon funkce statutárního orgánu a výkon závislé práce v pracovním poměru.
S ohledem na opatření přijatá vládou nebo Ministerstvem zdravotnictví v boji proti pandemii koronaviru Covid-19 byla nucena řada restauračních zařízení svůj provoz buď omezit, nebo zcela zastavit. Nepřidělování práce zaměstnancům z tohoto důvodu by mělo být posouzeno jako překážka v práci na straně zaměstnavatele dle ustanovení § 208 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen „zákoník práce“), při které přísluší zaměstnanci náhrada mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku. Na vyplacenou náhradu mzdy včetně odvodů si přitom může zaměstnavatel požádat Úřad práce o poskytnutí příspěvku v rámci cíleného programu podpory zaměstnanosti Antivirus, jde konkrétně o režim A s výší příspěvku až 80 % z uznatelných výdajů, maximálně však 39 000 Kč za měsíc na jednoho zaměstnance. Pokud budou ze strany tazatele splněny i další podmínky, které jsou s poskytnutím příspěvku spojeny (blíže viz Manuál pro zaměstnavatele publikovaný na webových stránkách MPSV www.mpsv.cz nebo Úřadu práce www.uradprace.cz), může na příspěvek také dosáhnout.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2020.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce