Informace GFŘ, koordinační výbory, judikatura v DPH

Vydáno: 17 minut čtení

V dalším ohlédnutí za oficiálními výkladovými dokumenty se budeme věnovat zejména rozsáhlé informaci Generálního finančního ředitelství k opravě základu daně u nedobytných pohledávek, režimu DPH u karet pro čerpání plnění od třetích osob, který byl uzavřen na lednovém zasedání koordinačního výboru a na závěr přidáme jako obvykle aktuálně uzavřený judikát, tentokráte z dílny Nejvyššího správního soudu.

Informace GFŘ, koordinační výbory, judikatura v DPH
Ing.
Petr
Vondraš,
daňový poradce BDO Czech Republic s.r.o.
 
Oprava základu daně a odpočtu u nedobytných pohledávek
Novelou zákona o DPH, účinnou od 1. 4. 2019, bylo do zákona doplněno několik ustanovení týkajících se opravy základu daně v případě nedobytné pohledávky (§ 46–46g ZDPH). Několik dnů před Vánocemi byla vydána ze strany Generálního finančního ředitelství (GFŘ) informace, která na příkladech popisovala, jak by dle zákona a představy ředitelství měla novinka v praxi fungovat.
Česká
legislativa
neumožňuje opravu základu daně u všech pohledávek po splatnosti, proto v případě, že pohledávku po splatnosti evidujete a ze strany dlužníka se nejedná jen o opomenutí platby, kterou po upozornění obratem pošle, je účelné vždy nahlédnout do § 46 odst. 1 ZDPH a zjistit, zda se k Vaší pohledávce vztahuje možnost opravy základu daně. Základním předpokladem je, že pohledávku vymáháte v exekučním řízení nebo jste pohledávku přihlásili v rámci insolvence dlužníka, popř. došlo ke smrti vašeho dlužníka.
Po zjištění, že daná pohledávka je způsobilá k opravě dle § 46 ZDPH a následujících, přichází potřeba vypořádat se s omezeními využití možnosti opravy uvedenými v § 46 odst. 3 ZDPH. Mezi ně patří i ustanovení, že dlužník přestal být plátcem. Právě to, že dlužník přestal být plátcem, je v současném znění zákona o DPH podmínka, bránící opravě základu daně v přípa