Umění odejít aneb zánik účasti společníka v s. r. o.

Vydáno: 27 minut čtení

Pojďme se věnovat problematice, která mnohé začne zajímat, až když jsou před ni postaveni. Je to řešení zániku účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným.

Umění odejít aneb zánik účasti společníka v s. r. o.
doc. Ing.
Hana
Březinová,
CSc.
Založit společnost s ručením omezeným je v podstatě jednoduchý úkon, který je navíc provázen entusiasmem. Člověk nebo skupina osob se nadchnout pro vytvoření určitého cíle, kterého chtějí dosáhnout pod střechou kapitálové obchodní společnosti, jenž je organizačně přívětivá, v dnešních podmínkách nenáročná administrativně i finančně, a tak není divu, že rok od roku společností s ručením omezeným přibývá. Vezmeme-li si startovací limit před deseti lety, tj. v roce 2009, bylo v České republice zaregistrováno 296 787 společností s ručením omezeným, tj. téměř 93 % kapitálových společností. Od té doby přirostlo více než 57 % s. r. o., v roce 2019 se očekává, že jich bude až 480 000 (viz tabulka č. 1).
Tabulka č. 1 Celkový počet kapitálových korporací
3. Q
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
S. r. o.
476 675
465 920
449 360
425 744
405 410
385 979
366 432
348 334
332 987
316 429
296 787
A. s.
26 512
26 398
26 258
25 817
25 582
25 372
25 120
24 937
24 714
24 042
23 221
Celkem
503 187
492 318
475 618
451 561
430 992
411 351
391 552
373 271
357 701
340 471
320 008
Zdroj: Bisnode
Vyjdeme-li z průměrného počtu společníků v jedné společnosti s ručením omezeným, může se zánik účasti společníka týkat více než jednoho milionu fyzických nebo právnických osob.
 
1. Podíl společníka
Účast společníka ve společnosti s ručením omezeným je dán jeho podílem. Ten vyjadřuje práva a povinnosti společníka. Základem pro stanovení podílu a určení jeho velikosti a výše je dán vkladem. Ve smyslu občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) je podíl věcí, a od toho se odvíjí i nakládání s ním. Každý společník s ručením omezeným může mít i více podílů, a to i různých druhů. Druh podílu se určuje ve společenské smlouvě, přičemž může být standardní, jenž není cenným papírem, nemůže být tedy zhmotněn do kmenového listu. Společníci se ale mohou ve společensk