Otázky a odpovědi: Prodej pohledávek a účtování

Vydáno: 1 minuta čtení

Společnost s r. o. eviduje několik pohledávek od stejného odběratele 1,5 roku po splatnosti ve výši 83 002,24 Kč, o nichž ví, že nebudou uhrazeny. Proto se rozhodla prodat tyto pohledávky za 55 000 Kč. Jak účtovat o tomto prodeji pohledávek a co s neuhrazenými zbývajícími pohledávkami ve výši 28 002,24 Kč?

Otázky a odpovědi: Prodej pohledávek a účtování
Ing.
Ivana
Pilařová
Účtování prodeje vlastních pohledávek bude zachyceno následovně:
Počáteční stav pohledávek 83 002 Kč: MD 311/
Zúčtování prodaných pohledávek 83 002 Kč: MD 546/D 311
Tržba z prodeje pohledávek 55 000 Kč: MD 378/D 646
Na účtu pohledávek tedy žádný zůstatek nezbude. Vzniklá ztráta je v souladu s § 24 odst. 2 písm. s) ZDP daňově neúčinná. Pokud by se však jednalo o pohledávky kryté zákonnou opravnou položkou, pak by byla hodnota prodaných pohledávek daňově účinná do výše tržby zvýšené o zákonnou opravnou položku. Ta by pak byla v momentě prodeje pohledávky rozpuštěna (MD 391/D 558).
Související předpisy:
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2020.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů