Otázky a odpovědi: Neuhrazená faktura

Vydáno: 2 minuty čtení

V roce 2018 nám jedna společnost neuhradila námi vystavenou fakturu. Společnost je nyní v likvidaci. Jakým způsobem máme postupovat, abychom neuhrazenou fakturu odepsali? Jak s touto fakturou naložit v daňovém přiznání právnických osob? V druhém případě jsme v roce 2018 vystavili fakturu společnosti, která stále existuje, ale fakturu nám zaplatit nechce (tvrdí, že nám fakturu zaplatili hotově, což není pravda). Jak postupovat v tomto případě v daňovém přiznání právnických osob? Jsme s. r. o. a vedeme podvojné účetnictví.

Otázky a odpovědi: Neuhrazená faktura
Ing.
Christian
Žmolík
Neuhrazené pohledávky lze účetně odepsat na vrub nákladového účtu 546-Odpis pohledávky. Aby byl tento náklad daňově uznatelný, je nutné splnit podmínky uvedené v ustanovení § 24 odst. 2 písm. y) zákona o daních z příjmů.
Dle informací z dotazu je možnou cestou vytvoření zákonných opravných položek a následný daňový odpis pohledávky. Jedná-li se o pohledávky, které při vzniku nepřekročily částku 30 000 Kč, lze s odkazem na ustanovení § 8c zákona o rezervách (a při splnění ostatních podmínek uvedených v § 2 zákona o rezervách) vytvořit 100% opravnou položku po 12 měsících od splatnosti pohledávky. Následně se pohledávka odepíše (daňově uznatelně) a rozpustí se opravná položka. Jedná se tedy o tyto tři účetní zápisy:
Tvorba opravné položky: MD 558/D 391
Odpis pohledávky: MD 546/D 311
Rozpuštění opravné položky: MD 391/D 558
Tyto tři účetní zápisy lze provést i v jednom zdaňovacím období.
Pokud pohledávka při vzniku přesáhla hodnotu 30 000 Kč, lze s odkazem na ustanovení § 8a zákona o rezervách (a opět při splnění ostatních podmínek uvedených v § 2 zákona o rezervách) vytvořit 100% opravnou položku až po 30 měsících od splatnosti této pohledávky. Při daňovém odpisu takovéto pohledávky se následně postupuje stejně jako v případě opravné položky dle § 8c zákona o rezervách (odpis pohledávky, rozpuštění opravné položky).
U druhé pohledávky doporučuji obrátit se na právníka, popřípadě lze pohledávku (protože u vás ji máte stále vedenou jako neuhrazenou pohledávku) daňově odepsat podle výše uvedeného návodu (vytvořit opravnou položku, odepsat pohledávku, rozpustit opravnou položku).
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2020.