Výběr z aktuálních daňových judikátů

Vydáno: 18 minut čtení

V následujícím příspěvku bychom upozornili na některé zajímavé daňové judikáty z poslední doby, které mohou mít dopad do praxe pro širší okruh daňových subjektů.

Výběr z aktuálních daňových judikátů
Ing.
Zdeněk
Morávek,
daňový poradce
Prvním judikátem z poslední doby, na který je určitě vhodné upozornit, je
nález Ústavního soudu ČR
(dále jen „ÚS“)
Pl. ÚS 19/17 ze dne 12. 11. 2019
. Jednalo se o posouzení návrhu skupiny 19 senátorů na zrušení § 72 odst. 1 a odst. 2 daňového řádu (zákona č. 280/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Důvodem návrhu je přesvědčení, že rozsah povinně sdělovaných údajů v tiskopisech vydávaných Ministerstvem financí podle § 72 daňového řádu musí alespoň obecnými pojmy stanovit přímo zákon, nikoliv jen tiskopis Ministerstva financí, přičemž tiskopisy, respektive jejich vzory by měly být vydány formou podzákonného právního předpisu. Napadenými ustanoveními dochází podle předkladatelů k nedůvodnému obcházení pravidel kontroly ústavnosti a zákonnosti prováděcích právních předpisů výkonné moci a k porušení principů demokratického právního státu podle čl. 1 odst. 1 Ústavy, neboť soudní kontrola podzákonných předpisů je součástí tohoto principu. Je nutné, aby formulářová normotvorba byla svázána jasnými pravidly a aby povinné formuláře byly vydávány (jejich vzory) jako právní předpisy.
Pro úplnost doplňme, že podle § 72 odst. 1 daňového řádu přihlášku k registraci, oznámení o změně registračních údajů, řádné daňové tvrzení nebo dodatečné daňové tvrzení lze podat jen na tiskopise vydaném Ministerstvem financí nebo na tiskovém výstupu z počítačové tiskárny, který má údaje, obsah i uspořádání údajů shodné s tímto tiskopisem, a podle