Legislativní novinky k 31. 1. 2020

Vydáno: 7 minut čtení

Opět po měsíci vám přinášíme úvodní příspěvek s přehledem novinek a zajímavostí, které přinesl čas od vydání předchozího čísla. Nadále čekáme na schválení novely zákona o DPH , která má do české legislativy implementovat opatření EU pro sjednocení pravidel při přeshraničním obchodování se zbožím v rámci EU označovanou jako tzv. quick fixes. S touto problematikou je spojena také aktualizace formuláře pro souhrnné hlášení a nepřímo také v mediích hojně diskutované téma zavedení plošného režimu přenesení daňové povinnosti v ČR. Na závěr Vám přinášíme zajímavý rozsudek z oblasti odčitatelné položky na výzkum a vývoj.

Legislativní novinky k 31. 1. 2020
Ing.
Jiří
Dolejš
LL.M.,
Brantl & Partners, s.r.o.
 
Quick fixes
Již v předchozích vydáních jsme se zabývali tématem daně z přidané hodnoty a tzv. quick fixes (rychlé záplaty). Nicméně zopakujeme, že se jedná se o opatření EU pro sjednocení pravidel při přeshraničním obchodování se zbožím v rámci EU a „rychlé“ jsou nazývány proto, že byly přijaty „narychlo“ do doby zavedení zcela nového reformovaného systému celé DPH v rámci EU (je však otázkou, do jaké míry se plánované zavedení nového systému DPH v polovině roku 2022 jeví jako prav