Automobil pohledem daně z přidané hodnoty

Vydáno: 18 minut čtení

Automobil je nezbytným pomocníkem zřejmě každého plátce DPH. Pro přepravní společnosti, opravny aut či prodejny nových vozidel, pak i hlavním zdrojem příjmů. Nebude proto na škodu, věnovat se mu v následujících řádcích podrobněji.

Automobil pohledem daně z přidané hodnoty
Ing.
Petr
Vondraš,
daňový poradce BDO Czech Republic s.r.o.
 
Pořízení nového dopravního prostředku
Novým dopravním prostředkem se rozumí motorové vozidlo s obsahem válců větším než 48 cm3 nebo s výkonem větším než 7,2 kW, pokud bylo dodáno do 6 měsíců ode dne prvního uvedení do provozu nebo má najeto méně než 6 000 km. Aby se jednalo o nový dopravní prostředek z pohledu zákona o dani z přidané hodnoty, stačí tedy splnění alespoň jedné z podmínek – doba dodání nebo najeté kilometry.
Příklad 1
Předmětem prodeje 3. 2. 2020 je automobil s výkonem 55 kW, který má v technickém průkazu zapsáno datum prvního uvedení do provozu 1. 2. 2019. V den prodeje ukazuje tachometr celkový počet ujetých kilometrů 5 450. Z pohledu DPH se jedná o nový dopravní prostředek, protože má najeto méně než 6 000 kilometrů.
Posouzení, zda se jedná o nový dopravní prostředek, je důležité v případě prodeje mezi státy EU, kdy prodávající nebo kupující není plátcem DPH nebo osobou registrovanou k dani v jiném členském státě. Pokud pořizuje z jiného státu EU dopravní prostředek tuzemský plátce, bude režim zdanění stejný, ať se jedná o nový nebo z pohledu DPH již ojetý dopravní prostředek, s výjimkou nákupu ve zvláštním režimu od obchodníka s použitým zbožím, který není v ČR předmětem daně. Komplikace obvykle nastane, když si nový majitel přijde automobil přihlásit na odbor dopravy. Tam může narazit, protože úředník nerozlišuje pořízení nového dopravního prostředku plátcem nebo neplátcem a trvá na doložení zaplacení DPH. Jelikož úředník bývá neoblomný, nezbývá v duchu § 19 odst. 7 zaplatit na finančním úřadě zálohu ve

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty