Osvobození od DPH ve zvláštních případech

Vydáno: 13 minut čtení

Běžný plátce DPH se zřejmě v praxi nesetká s osvobozením ve zvláštních případech, ale je vhodné tato pravidla alespoň pasivně znát a v případě relevantnosti si nastudovat konkrétní úpravu pro aplikaci osvobození od DPH ve zvláštních případech. Ale jak se říká „nikdy neříkej nikdy“, tak toto přísloví se může hodit právě pro oblast osvobození ve zvláštních případech, protože i běžný plátce DPH může dodávat své zboží či poskytovat služby kupříkladu některému subjektu EU či letecké společnosti, kde může být pak aplikace osvobození relevantní. Pro některé plátce DPH (například pro letecké společnosti) je ustanovení zákona o DPH pro osvobození ve zvláštních případech naprosto klíčové, protože ovlivňuje režim DPH jejich nakupovaných vstupů. Tento článek vymezuje plnění, u kterých se aplikuje osvobození ve zvláštních případech a upozorňuje na tuto problematiku několika praktickými příklady.

Osvobození od DPH ve zvláštních případech
Mgr. Ing.
Alena
Wágner Dugová
 
Zákonné vymezení osvobození od DPH ve zvláštních případech
V zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), jsou taxativně vymezena plnění, u kterých se DPH na výstupu neaplikuje z důvodu uplatnění osvobození, ale přesto má plátce nárok na odpočet DPH. Protože osvobození od DPH představuje výjimku z pravidla obecného zdanění, tak lze toto osvobození aplikovat pouze v případě, že jsou naplněny všechny vymezené podmínky příslušných ustanovení ZDPH. Tuto zásadu konstantně judikuje i Soudní dvůr Evropské unie (dále jen „EU“) a Nejvyšší správní soud v rozsudcích věnovaných této problematice. Platí tedy závěr, že osvobození je nutné vykládat restriktivně, protože představuje výjimku z obecné zásady zdanění a osvobození tak nelze vykládat extenzivně. Pokud tedy nejsou plátcem DPH všechny podmínky pro aplikaci osvobození naplněny, tak půjde o plnění podléhající DPH.
Mezi osvobozená plnění s nárokem na odpočet DPH jsou pak v § 63 ZDPH zařazena tato plnění:
dodání zboží do jiného členského státu EU (§ 64 ZDPH),
pořízení zboží z