Poslední přiznání kalendářního roku - v čem je jiné?

Vydáno: 13 minut čtení

I ti, kdo zpracovávají daňové přiznání k DPH během roku rutinně, by se měli nad daňovým přiznáním za prosinec nebo čtvrté čtvrtletí zamyslet. Minimálně nad tím, jaké zdaňovací období budou mít v novém kalendářním roce a zda se jich netýká změna odpočtu vyvolaná vypořádacím koeficientem.

Poslední přiznání kalendářního roku – v čem je jiné?
Ing.
Petr
Vondraš,
daňový poradce Moore Stephens, s. r. o.
 
Kód zdaňovacího období následujícího roku
Mezi označením období, za které se dané přiznání podává, a názvem právnické osoby, je na první straně daňového přiznání pole označené „Kód zdaňovacího období následujícího roku“. Toto pole se vyplňuje jen u daňového přiznání za prosinec nebo čtvrté čtvrtletí.
aspigetpic?section=7&pictype=2&EagriUserAddr=0.0.0.0&Id=12451.jpg
V poli může být uvedeno písmeno M nebo Q, nebo může zůstat bez vyplnění. Podle § 99 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), je zdaňovacím obdobím kalendářní rok. Plátce se však podle navazujícího § 99a ZDPH může rozhodnout, že jeho zdaňovacím obdobím bude kalendářní čtvrtletí. Podmínkou je, že obrat plátce za bezprostředně předcházející kalendářní

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty