Evidence skutečných majitelů právnických osob

Vydáno: 9 minut čtení

Od začátku letošního roku je účinná povinnost zápisu tzv. skutečných majitelů právnických osob do evidence, kterou spravuje Ministerstvo spravedlnosti. Ačkoliv se primárně jedná o úkol pro právnické osoby, které musejí požadované údaje do seznamu zaznamenat, zákon dopadá také na praxi daňových poradců či účetních, a to tím, že (nejen) tyto profese provádějí při své činnosti tzv. identifikaci a kontrolu klientů. V článku se proto zaměříme na základní parametry právní úpravy, která je i po téměř roční praxi spíše na okraji zájmu veřejnosti.

Evidence skutečných majitelů právnických osob
Mgr. Ing.
Tereza
Krupová,
Ph.D.
Zakotvení pravidel a postupů při zápisu skutečných majitelů právnických osob nalezneme v zákoně č. 253/2008 Sb.,
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
ve znění pozdějších předpisů (v praxi se často setkáme s označením „AML zákon“), který mimo jiné popisuje, jaké kdo má povinnosti na poli boje proti praní špinavých peněz. Dále jsou pravidla upravena v zákoně č. 304/2013 Sb.,
o veřejných rejstřících
právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů,
ve znění pozdějších předpisů (dále také „rejstříkový zákon“), který podrobně stanovuje postup a formu zápisu vybraných údajů do evidence.
Právní úprava AML zákona hovoří o tzv.
povinných osobách
, které mají do evidence skutečných majitelů p